Regulamin

Najnowsze prace

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Regulamin studia tatuażu

 

1. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem studio.
2. Tatuaże wykonujemy tylko osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności wymagana
jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i wyrażenie jego zgody na piśmie.
Nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16-go roku życia.
3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.
4. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków
psychoaktywnych i odurzających.
5. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace wyceniane są indywidualnie.
• Do każdego zamówionego tatuażu wykonujemy jeden projekt w różnych rozmiarach. Klient
ma prawo do naniesienia jednej poprawki do przedstawionego projektu.
Zmiana projektu wiąże się z wpłaceniem kolejnego zadatku na nowy projekt
• Zależnie od ilości sesji do każdej należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł.
• Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je
w widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno
na większy, jak i na mniejszy, gdyż nie rozliczamy ich na centymetry a dopasowujemy
najlepszą wielkość do danego miejsca.
• Projekt do wglądu wysyłamy dzień przed sesją, bądź w dniu tatuowania.
6. Każdą wizytę w studiu prosimy ustalić ze studiem poprzez wcześniejszy kontakt;
telefoniczniy, meilowy albo poprzez naszego facebooka.
STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM,
KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!!!
• Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym
fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w danym dniu nie będzie to przeszkadzało w
pracy studia.
7. Studio posiada w swojej ofercie vouchery podarunkowe.
• Jeżeli klient jest posiadaczem wydawanego przez nas kuponu podarunkowego, podczas
ustalania terminu powinien uprzedzić, że opłatę za tatuaż uiści kuponem.
• Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty.
• Voucher nie podlega zwrotowi.
8. Menadżer studia jest zobowiązany do kontaktu z klientem, przed wyznaczonym terminem w
celu potwierdzenia przybycia na wyznaczoną sesję, jeśli kontakt zostanie utrudniony i wizyta
nie zostanie potwierdzona przez klienta tydzień przed sesją, menadżer jest zmuszony
wykreślić z listy tą osobę a wpłacony zadatek przepada na rzecz studia. Niestawienie się na
umówionej wizycie skutkuje utratą zaliczki.

• Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, telefonicznie lub

poprzez mail. Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku, który wliczany
jest w cenę tatuażu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zadatek należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od ustalenia terminu. Termin sesji można
przełożyć maksymalnie raz. Kolejne przełożenie wykonania tatuażu wiąże się z wpłaceniem
nowego zadatku na nowo ustalony termin.
• Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni
przed umówioną datą zabiegu. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni od wyznaczonego
terminu skutkuje utratą zadatku. Nowy wyznaczony termin nie może być później niż 3
miesiące od terminu pierwotnego. W przypadku gdy w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie ma
dostępnych żadnych wolnych terminów spotkań, menager przyznaje najbliższy możliwy
termin.
• Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
– pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tatuażu, np.
opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze.
– stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu; (zmiana
terminu nie wynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku).
• Studio zarzeka sobie możliwość zmiany terminu, gdy sytuacja tego wymaga (choroba
tatuatora oraz inne losowe sytuacje).
• Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu. (dotyczy w
przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie).
• Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłata
nie podlegają zwrotowi.
• Tatuażysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia
się ze świeżym tatuażem.
• Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego
projektu (dotyczy większych projektów).
9. Zastrzegamy sobie prawo do jednej darmowej poprawki w terminie do 1 miesiąca od dnia w
którym tatuaż został wykonany.
• Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich
przestrzegania
• Klient zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tatuażu po tygodniu oraz po dwóch tygodniach
od wykonania sesji w celu skontrolowania prcesu gojenia
• Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną
odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
• Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji
podczas procesu gojenia tatuażu

10. Zadatek jest bezzwrotny. (w przypadku odwołania sesji przez artystę podlega zwrotowi
wysokości 100%).